Hỗ trợ trực tuyến

TỊNH THẤT QUÁN ÂM
Thầy Thích Pháp Dũng
Hotline: 0777 605 360
Địa chỉ: Tổ 21 Ấp Vĩnh Thành , Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn , An Giang

Thống kê truy cập

Trang nhất »Diệu Pháp Âm - Duy Lực Toàn tập (MP3)

01 : Duy lực Ngữ Lục - Quyển Thượng - Lời Giới thiệu

     Duy lực Ngữ Lục - Quyển Thượng - (Nghe Online): (P1) (P2) (P3) (P4) (P5) (P6) (P7) (P8) (P9) (P10) (P11) (P12) (P13) (P14) (P15) (P16) (P 17) (P 18) (P 19) (P 20) (P 21) (P 22) (P 23) (P 24) (P 25) (P26) (P 27) (P 28 ).

02 : Duy lực Ngữ Lục - Quyển Hạ - Lời Giới thiệu  

     Duy lực Ngữ Lục - Quyển Hạ - (Nghe Online): (P1) (P2) (P3) (P4) (P5) (P6) (P7) (P8) (P9) (P10) (P11) (P12) (P13) (P14) (P15) (P16) (P 17) (P 18) (P 19) (P 20) (P 21) (P 22) (P 23) (P 24) (P 25) (P 26) (P 27) (P 28) (P 29) (P 30) (P 31) (P 32) (P 33) (P 34) (P 35

03 : Ba lần cảnh báo lúc Đức Phật nhập Niết-bàn.  ( Nghe online )
04 : Bá Trượng Ngữ Lục.  Nghe online : (
phần 1) (phần 2) (phần 3) (phần 4) ( phần 5)

05 : Bửu Tạng Luận. ( Nghe online )

06 : Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền. ( Nghe online )
07 : Cội Nguồn Truyền Thừa.  Nghe online : (
P1) (P2) (P3) (P4) (P5) (P6) (P7) (P8) (P9) (P10) (P11) (P12) (P13) (P14) (P15) (P16

08 : Công Án Phật Thích Ca và Tổ Đạt Ma.  Nghe online : (phần 1) ( phần 2)

09 : Đại Huệ Ngữ Lục.  Nghe online : (P1) (P2) (P3) (P4) (P5) (P6) (P7) (P8) (P9) (P10) (P11 )

10 : Đại Thừa Tuyệt Đối Luận. Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3) ( phần 4)

11 : Duy Tâm Quyết. ( Nghe online)

12 : Góp Nhặt Lời Phật Tổ và Thánh Hiền. ( Nghe online)

13 : Kinh Hoa Nghiêm lược giải. ( Nghe online)

14 : Kinh Kim Cang. Nghe online : (phần 1) (phần 2) ( phần 3)  

15 : Kinh Lăng Già.  Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3) (phần 4) ( phần 5).

16 : Kinh Lăng Nghiêm.  Nghe online : (P1) (P2) (P3) (P4) (P5) (P6) (P7) (P8) (P9) (P10) (P11) (P12) (P13) (P14) (P15) (P16) (P17) (P18) (P19) (P20) (P21) (P22) (P23) ( P24)

17 : Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. ( Nghe online )  

18 : Kinh Pháp Bảo Đàn   Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3) (phần 4) (phần 5) (phần 6 )

19 : Kinh Tâm Bát-nhã. ( Nghe online)  

20 : Kinh Viên Giác.  Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3).
21 : Kinh Duy-ma-cật.  Nghe online : ( 
P1) (P2) (P3) (P4) ( P5)

22 : Khoa Học Tâm Linh trong Phật pháp. ( Nghe online)

23 : Lâm Tế Ngữ Lục.  Nghe online : (phần 1), (phần 2), (phần 3 )

24 : Phật Pháp với Thiền Tông. (  Nghe online )  

25 : Thiền Thất Khai Thị Lục.  Nghe online : (P1) (P2) (P3) (P4) (P5) (P6) (P7) (P8) (P9) (P10) (P11) (P12) (P13) (P14) (P15) (P16) (P17) (P18) (P19) (P20) (P21) (P22) (P23) (P24) (P25) (P26) (P27) (P28) (P29) (P30) (P31) (P32) (P33) (P34) (P35) (P36) (P37) (P38) (P39) (P40) (P41) (P42) (P43) (P44) (P45) (P46) (P47) (P48) (P49) (P50) (P51) (P52) (P53 )  

26 : Tham Thiền Phổ Thuyết:  ( Nghe online )

      (P1), (P2), (P3), (P4), (P5), (P6), (P7), (P8), (P9), (P10), (P11), (P12), (P13), ( P14);

27 : Tham Thiền Cảnh Ngữ.  Nghe online : (P1) (P2) (P3) (P4) (P5)

28 : Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải.  Nghe online : (P 1) (P 2) (P 3) (P 4) (P 5) (P 6) (P 7) (P 8)

29 : Triệu Luận lược giải.  Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3) ( phần 4).

30 : Trung Phong Pháp Ngữ.  Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3) ( phần 4).

31 : Truyền Tâm Pháp Yếu. Nghe online : (phần 1) (phần 2) ( phần 3).

32 : Vũ Trụ Quan thế kỷ 21.  Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3)

33 : Nam Tuyền Ngữ Lục. Nghe Online

34 : Phương Pháp tự Ngộ Của Thiền Tông: (P1) (P2) (P3) (P4) (P5) (P6) (P7) (P8) (P9) (P10) (P11) (P12) (P13

 
Mudim v0.8 Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp Tự động Chính tảBỏ dấu kiểu mới [ Bật/Tắt (F9) Ẩn/Hiện (F8) ]