Hỗ trợ trực tuyến

TỊNH THẤT QUÁN ÂM
Thầy Thích Pháp Dũng
Hotline: 0777 605 360
Địa chỉ: Tổ 21 Ấp Vĩnh Thành , Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn , An Giang

Thống kê truy cập

Trang nhất »Diệu Pháp Âm - Duy Lực Toàn tập (MP3)

01: Duy lực Ngữ Lục - Quyển Thượng - Giới thiệu

     Duy lực Ngữ Lục - Quyển Thượng - (Nghệ Online): ( P1 ) ( P2 ) ( P3 ) ( P4 ) ( P5 ) ( P6 ) ( P7 ) ( P8 ) ( P9 ) ( P10 ) ( P11 ) ( P12 ) ( P13 ) ( P14 ) ( P15 ) ( P16 ) ( P 17 ) ( P 18 ) ( P 19 ) ( P 20 ) ( P 21 ) ( P 22 ) ( P 23 ) (P 24 ) ( P 25 ) ( P26 ) ( P 27 ) ( P 28 ).

02: Duy lực Ngữ Lục - Quyển Hạ - Lời giới thiệu  

     Duy lực Ngữ Lục - Quyển Hạ - (Nghệ Online): ( P1 ) ( P2 ) ( P3 ) ( P4 ) ( P5 ) ( P6 ) ( P7 ) ( P8 ) ( P9 ) ( P10 ) ( P11 ) ( P12 ) ( P13 ) ( P14 ) ( P15 ) ( P16 ) ( P 17 ) ( P 18 ) ( P 19 ) ( P 20 ) ( P 21 ) ( P 22 ) ( P 23 ) ( P 24) ( P 25 ) ( P 26 ) ( P 27 ) ( P 28 ) ( P 29 ) ( P 30 ) ( P 31 ) ( P 32 ) ( P 33 ) ( P 34 ) ( P 35

03: Ba lần cảnh báo lúc Đức Phật nhập bàn. Nghệ online  )
04: Bá Trượng Ngữ Lục. Nghe online: (
phần 1 ) ( phần 2 ) ( phần 3 ) ( phần 4 ) ( phần 5 )

05: Bửu Tạng Luận. ( Nghệ online )

06: Đường Đi Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền. Nghe online  )
07: Cội Nguồn Truyền Thừa. Nghe online: (
P1 ) ( P2 ) ( P3 ) ( P4 ) ( P5 ) ( P6 ) ( P7 ) ( P8 ) ( P9 ) ( P10 ) ( P11 ) ( P12 ) ( P13 ) ( P14 ) ( P15 ) ( P16)

08: Công Phật Thích Ca và Tổ Đạt Ma. Nghe online: ( phần 1 ) ( phần 2 )

09: Đại Huệ Ngữ Lục. Nghe online: ( P1 ) ( P2 ) ( P3 ) ( P4 ) ( P5 ) ( P6 ) ( P7 ) ( P8 ) ( P9 ) ( P10 ) ( P11 )

10: Đại Thừa Tuyệt Đối Luận. Nghe online: ( phần 1 ) ( phần 2 ) ( phần 3 ) ( phần 4 )

11: Duy Tâm Quyết. ( Nghệ online )

12: Góp Nhặt Lời Phật Tổ và Thánh Hiền. ( Nghệ online )

13: Kinh Hoa Nghiêm lược giải. ( Nghệ online )

14: Kinh Kim Cang. Nghe online: ( phần 1 ) ( phần 2 ) ( phần 3 )   

15: Kinh Lăng Già. Nghe online: ( phần 1 ) ( phần 2 ) ( phần 3 ) ( phần 4 ) ( phần 5 ).

16: Kinh Lăng Nghiêm. Nghe online: ( P1 ) ( P2 ) ( P3 ) ( P4 ) ( P5 ) ( P6 ) ( P7 ) ( P8 ) ( P9 ) ( P10 ) ( P11 ) ( P12 ) ( P13 ) ( P14 ) ( P15 ) ( P16) ) ( P17 ) ( P18 ) ( P19 ) ( P20 ) ( P21 ) ( P22 ) ( P23 ) ( P24 )

17: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. ( Nghệ online )  

18 : Kinh Pháp Bảo Đàn   Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3) (phần 4) (phần 5) (phần 6 )

19 : Kinh Tâm Bát-nhã. ( Nghe online)  

20 : Kinh Viên Giác.  Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3).
21 : Kinh Duy-ma-cật.  Nghe online : ( 
P1) (P2) (P3) (P4) ( P5)

22 : Khoa Học Tâm Linh trong Phật pháp. ( Nghe online)

23 : Lâm Tế Ngữ Lục.  Nghe online : (phần 1), (phần 2), (phần 3 )

24 : Phật Pháp với Thiền Tông. (  Nghe online )  

25 : Thiền Thất Khai Thị Lục.  Nghe online : (P1) (P2) (P3) (P4) (P5) (P6) (P7) (P8) (P9) (P10) (P11) (P12) (P13) (P14) (P15) (P16) (P17) (P18) (P19) (P20) (P21) (P22) (P23) (P24) (P25) (P26) (P27) (P28) (P29) (P30) (P31) (P32) (P33) (P34) (P35) (P36) (P37) (P38) (P39) (P40) (P41) (P42) (P43) (P44) (P45) (P46) (P47) (P48) (P49) (P50) (P51) (P52) (P53 )  

26 : Tham Thiền Phổ Thuyết:  ( Nghe online )

      (P1), (P2), (P3), (P4), (P5), (P6), (P7), (P8), (P9), (P10), (P11), (P12), (P13), ( P14);

27 : Tham Thiền Cảnh Ngữ.  Nghe online : (P1) (P2) (P3) (P4) (P5)

28 : Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải.  Nghe online : (P 1) (P 2) (P 3) (P 4) (P 5) (P 6) (P 7) (P 8)

29 : Triệu Luận lược giải.  Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3) ( phần 4).

30 : Trung Phong Pháp Ngữ.  Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3) ( phần 4).

31 : Truyền Tâm Pháp Yếu. Nghe online : (phần 1) (phần 2) ( phần 3).

32: Vũ Trụ Quan thế kỷ 21. Nghe online: ( phần 1 ) ( phần 2 ) ( phần 3 )

33: Nam Tuyền Ngữ Lục. Nghe Online

34: Phương Pháp Tự Ngộ của Thiền Tông: ( P1 ) ( P2 ) ( P3 ) ( P4 ) ( P5 ) ( P6 ) ( P7 ) ( P8 ) ( P9 ) ( P10 ) ( P11 ) ( P12 ) ( P13

 
Mudim v0.8 Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp Tự động Chính tảBỏ dấu kiểu mới [ Bật/Tắt (F9) Ẩn/Hiện (F8) ]