Hỗ trợ trực tuyến

TỊNH THẤT QUÁN ÂM
Thầy Thích Pháp Dũng
Hotline: 0777 605 360
Địa chỉ: Tổ 21 Ấp Vĩnh Thành , Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn , An Giang

Thống kê truy cập

Trang nhất »Sưu tầm

Tranh Thiền - Diệu Pháp Âm

Posted by Administrator (tosuthien) on Jan 08 2013
Sưu tầm >>
Tranh thiền và sách đọc Diệu Pháp Âm do Thầy Pháp Dũng sưu tập

 

Thầy Thích Pháp Dũng

- Tranh thiền và ảnh các Thiền sư bạn vào line bên dưới :

https://plus.google.com/u/0/photos/101788282581359664503/albums/5813956766108723169

 

- Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu bộ sách đọc những tác phẩm do TS Duy lực dịch:

Các Bạn nhấp chuột vào tên tác phẩm để vào trang tải về, nếu bị yêu cầu tài khoản đăng nhập thì các bạn điền vào phần email là : thichdaophat@yahoo.com, phần mật khẩu là : tosuthien

1. Duy lực ngữ lục - Quyển thượng.   (Nghe Online): Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6, Phần 7, Phần 8, Phần 9, Phần 10, Phần 11, Phần 12, Phần 13,  Phần 14, Phần 15, Phần 16, Phần 17, Phần 18, Phần 19, Phần 20, Phần 21, Phần 22, Phần 23, Phần 24, Phần 25, Phần 26, Phần 27, Phần 28, Phần 29

 

2. Duy lực ngữ Lục, Quyển hạ.  (Nghe Online): Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6, Phần 7, Phần 8, Phần 9, Phần 10, Phần 11, Phần 12, Phần 13, Phần 14, Phần 15, Phần 16, Phần 17, Phần 18, Phần 19, Phần 20, Phần 21, Phần 22, Phần 23, Phần 24, Phần 25, Phần 26, Phần 27, Phần 28, Phần 29, Phần 30, Phần 31, Phần 32, Phần 33, Phần 34, Phần 35, Phần 36, Phần 37

 

3. Ba lần cảnh báo Đức Phật nhập Niết bàn.  ( Nghe online ) 

 

4. Kinh Pháp Bảo Đàn   Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3) (phần 4) (phần 5) (phần 6).

 

5. Bá Trượng Quãng Lục và Ngữ Lục.  Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3) (phần 4) (phần 5).

 

6. Bửu Tạng Luận của ngài Tăng Triệu Pháp Sư. ( Nghe online )

 

7. Tham Thiền Cảnh Ngữ.  Nghe online : (P1) (P2) (P3) (P4) (P5)

 

8. Cội Nguồn Truyền Thừa.  Nghe online : (P1) (P2) (P3) (P4) (P5) (P6) (P7) (P8) (P9) (P10) (P11) (P12) (P13) (P14)

(P15) (P16)

 

9. Công Án Phật Thích Ca và Tổ Đạt Ma.  Nghe online : (phần 1) (phần 2)

 

10. Đại Huệ Ngữ Lục.  Nghe online : (P1) (P2) (P3) (P4) (P5) (P6) (P7) (P8) (P9) (P10) (P11)

 

11. Đại Thừa Tuyệt Đối Luận. Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3) (phần 4)

 

12. Kinh Duy Ma Cật.  Nghe online : ( P1) (P2) (P3) (P4) (P5)

 

13. Duy Tâm Quyết . ( Nghe online )

 

14. Góp Nhặt Lời Phật Tổ và Thánh Hiền. ( Nghe online )

 

15. Kinh Hoa Nghiêm lược giải, Duy Tắc Thiền Sư Tổ 19 dòng Lâm Tế. (Nghe online )

 

16. Kinh Kim Cang. Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3)

 

17. Lâm Tế Ngữ Lục,  Nghe online : (phần 1), (phần 2), (phần 3).

 

18. Kinh Lăng Già.  Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3) (phần 4) (phần 5).

 

19. Kinh Lăng Nghiêm.  Nghe online : (P1) (P2) (P3) (P4) (P5) (P6) (P7) (P8) (P9) (P10) (P11) (P12) (P13) (P14) (P15) (P16) (P17) (P18) (P19) (P20) (P21) (P22) (P23) (P24)

 

20. Nam Tuyền Ngữ Lục ngài Triệu Châu Thiền Sư. ( Nghe online )

 

21. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. ( Nghe online )

 

22. Khoa Học Tâm Linh trong Phật Giáo. ( Nghe online )

 

23. Phật Pháp với Thiền Tông. ( Nghe online )

 

24. Kinh Bát Nhã Tâm. (Nghe online)

 

25. Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền. ( Nghe online )

 

26. Thiền Thất Khai Thị Lục.  Nghe online : (P1) (P2) (P3) (P4) (P5) (P6) (P7)

 

27. Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải.  Nghe online : (P 1) (P 2) (P 3) (P 4) (P 5) (P 6) (P 7) (P 8).

 

28. Triệu Luận lược giải.  Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3) (phần 4).

 

29. Trung Phong Pháp Ngữ.  Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3) (phần 4).

 

30. Truyền Tâm Pháp Yếu. Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3).

 

31. Kinh Viên Giác.  Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3).

 

32. Vũ Trụ Quan thế kỷ 21.  Nghe online : (phần 1) (phần 2) (phần 3).

 

33. Tham Thiền Phổ Thuyết. Nghe online : (P1), (P2), (P3), (P4), (P5), (P6), (P7), (P8), (P9), (P10), (P11), (P12), (P13), (P14).

 

34. Phương Pháp Tự Ngộ Của Thiền Tông (Thích Duy Lực). Nghe Online : (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13)

 

Tải xong các bạn nhớ thoát (đăng xuất) để đóng tài khoản bảo vệ dữ liêu... cám ơn.

 

 

Tác giả bài viết: tdp

Nguồn tin: sưu tầm

Last changed: Dec 23 2013 at 11:19 AM

Back
 
Mudim v0.8 Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp Tự động Chính tảBỏ dấu kiểu mới [ Bật/Tắt (F9) Ẩn/Hiện (F8) ]